Možnosti úhrady dluhu

1) Bankovním převodem, zasláním poštovní poukázkou typu „A“ nebo „C“, nebo přímým vkladem na účet soudního exekutora
2) Hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách či po předchozí domluvě v kterýkoliv pracovní den v běžné pracovní době

 

Číslo účtu pro exekuce, jejichž vedením je pověřen soudní exekutor JUDr. Erik Smola

2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

Exekuce, jejichž vedením byla původně pověřena bývalá soudní exekutorka JUDr. Emílie Čenovská (tj. exekuce zahájené do 30. 06. 2016)
27-2700010217/0100 – JUDr. Čenovská

 

Variabilní symbol – důležité!

Variabilní symbol je uvedený na exekučním příkazu nebo jiné listině, kterou jste obdrželi. Jako variabilní symbol platby uveďte spisovou značku (jednací číslo) exekuce bez lomítka.
Příklad VS: spisová značka exekuce je 130 EX 1234/10, variabilní symbol je 123410

Podle variabilního symbolu bude Vaše platba identifikována a zaúčtována na Vaši exekuci – bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat!!!

 

Pravidla pro komunikaci s exekutorským úřadem

1) Pro telefonický a osobní kontakt s exekutorským úřadem dodržujte úřední hodiny.
2) Řešením jednotlivých exekucí může soudní exekutor JUDr. Erik Smola v souladu s exekučním řádem pověřit svoje zaměstnance.
3) K osobnímu jednání v sídle exekutorského úřadu si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas).
4) V případě, že exekutorský úřad kontaktujete telefonicky, vždy se představte a sdělte zaměstnanci soudního exekutora spisovou značku, pod kterou je exekuce vedena, anebo svoje rodné číslo či datum narození. V průběhu telefonického hovoru zachovávejte pravidla slušnosti a vyvarujte se vulgarismů. V opačném případě může být hovor ze strany zaměstnanců soudního exekutora ukončen. V rámci telefonického hovoru se zaměstnancem soudního exekutora lze řešit pouze podmínky uhrazení exekuce, anebo skutečnosti související s exekucí samotnou.
5) V případě uzavření splátkového kalendáře není nutné znovu osobně navštěvovat exekutorský úřad či opakovaně telefonicky či písemně exekutorský úřad kontaktovat.
6) Pokud nedojde k uzavření splátkového kalendáře, bude exekuce vymožena jedním ze zákonných způsobů.

V souvislosti s opatřeními s šířením nákazy COVID-19 jsou až do odvolání úřední hodiny exekutorského úřadu zrušeny. Osobní jednání (s výjimkou jednání nařízených soudním exekutorem) se nebudou konat. Neodkladné osobní návštěvy lze realizovat pouze po telefonické domluvě.


Hotovostní úhrady, prosím, realizujte vkladem na účet soudního exekutora, který je uveden na úřední desce či na webových stránkách Exekutorského úřadu Strakonice.


Děkujeme za pochopení.