Pro povinné – dlužníky

Možnosti úhrady dluhu

1) Bankovním převodem, zasláním poštovní poukázkou typu „A“ nebo „C“, nebo přímým vkladem na účet soudního exekutora
2) Hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách či po předchozí domluvě v kterýkoliv pracovní den v běžné pracovní době

Číslo účtu pro exekuce, jejichž vedením je pověřen soudní exekutor JUDr. Erik Smola
2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Exekuce, jejichž vedením byla původně pověřena bývalá soudní exekutorka JUDr. Emílie Čenovská (tj. exekuce zahájené do 30. 06. 2016)
27-2700010217/0100 – JUDr. Čenovská

Variabilní symbol – důležité!
Variabilní symbol je uvedený na exekučním příkazu nebo jiné listině, kterou jste obdrželi. Jako variabilní symbol platby uveďte spisovou značku (jednací číslo) exekuce bez lomítka.

Příklad VS: spisová značka exekuce je 130 EX 1234/10, variabilní symbol je 123410
Podle variabilního symbolu bude Vaše platba identifikována a zaúčtována na Vaši exekuci – bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat!!!

 

Pravidla pro komunikaci s exekutorským úřadem

1) Pro telefonický a osobní kontakt s exekutorským úřadem dodržujte úřední hodiny.
2) Řešením jednotlivých exekucí může soudní exekutor JUDr. Erik Smola v souladu s exekučním řádem pověřit svoje zaměstnance.
3) K osobnímu jednání v sídle exekutorského úřadu si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas).
4) V případě, že exekutorský úřad kontaktujete telefonicky, vždy se představte a sdělte zaměstnanci soudního exekutora spisovou značku, pod kterou je exekuce vedena, anebo svoje rodné číslo či datum narození. V průběhu telefonického hovoru zachovávejte pravidla slušnosti a vyvarujte se vulgarismů. V opačném případě může být hovor ze strany zaměstnanců soudního exekutora ukončen. V rámci telefonického hovoru se zaměstnancem soudního exekutora lze řešit pouze podmínky uhrazení exekuce, anebo skutečnosti související s exekucí samotnou.
5) V případě uzavření splátkového kalendáře není nutné znovu osobně navštěvovat exekutorský úřad či opakovaně telefonicky či písemně exekutorský úřad kontaktovat.
6) Pokud nedojde k uzavření splátkového kalendáře, bude exekuce vymožena jedním ze zákonných způsobů.

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.