Exekutorský zápis o osvědčení děje či stavu věci: důkaz se silou veřejné listiny na Vaší straně

Zanechal Vám nájemník vybydlenou nemovitost a Vy chcete tento stav doložit soudu? Potřebujete mít v ruce důkaz o předání výpovědi zaměstnanci? Jste obětí kyberšikany a rádi byste situaci zdokumentovali? Řešení pro Vás je exekutorský zápis.

Důkaz pro civilní i správní soud

Pokud máte děj či stav věci potvrzený exekutorským zápisem, získáváte do rukou důkaz se silou veřejné listiny. U té platí, že obsah dokumentu se považuje za pravdivý, pokud není prokázán opak. Oproti soukromé listině tedy nepotřebujete už dále dokazovat jeho pravdivost. Exekutorský zápis osvědčující děj nebo stav věci můžete použít jako důkazní prostředek jak v civilním, tak ve správním soudním řízení.

Jak na to?

Pro sepsání exekutorského zápisu osvědčujícího děj či stav věci musíte splnit tři podmínky:

  • Jako oprávněná osoba zažádat o sepsání exekutorského zápisu.
  • Daný děj či stav musí již existovat nebo v budoucnu s jistotou vznikne.
  • Exekutor musí být osobně přítomný u děje nebo se osobně přesvědčit o stavu věci.

Při osvědčování exekutor do stavu věci či průběhu děje nijak aktivně nezasahuje. V zápisu se zdržuje jakéhokoliv hodnocení, ani nepoučuje účastníky zápisu o důsledcích jejich jednání. Samotný zápis pak tvoří kompaktní text s logickou strukturou, ve kterém jsou slovně zachyceny všechny klíčové skutečnosti týkající se předmětu osvědčení.

Limity exekutorského zápisu

Exekutorský zápis má i svá omezení. Exekutor při zápisu nemůže

  • Zjednat si přístup do místa, kde má osvědčení provést – přístup mu musí zajistit žadatel.
  • Přinutit účastníky exekutorského zápisu k prokázání totožnosti.

 JUDr. Erik Smola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Máte k tématu nějaký dotaz? Kontaktujte nás! 

Další rady a tipy

Vymůžeme Vaši pohledávku

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.