Jak si zajistit u dlužníka svoji pohledávku? Řešením může být exekutorské zástavní právo.

Insolvence podnikatelů i běžných občanů (spotřebitelů) dělají věřitelům těžkou hlavu. Vítězí ten, kdo má svoji pohledávku za dlužníkem v úpadku zajištěnou. Ne vždy ale jako věřitel dokážete zajištění svojí pohledávky – typicky formou zástavního práva na nemovitosti dlužníka – zřídit smluvní cestou. Řešením pro Vás může být exekutorské zástavní právo. Jak na to?

Exekutorské zástavní právo zřizujeme v samostatném řízení na základě návrhu věřitele. Návrh musí kromě standardních náležitostí obsahovat

  • Označení exekučního titulu (tedy vykonatelného rozhodnutí, na jehož základě pohledávka věřiteli svědčí, typicky rozsudek, platební rozkaz nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti).
  • Specifikaci pohledávky, která má být zajištěna.
  • Doložení vlastnického práva dlužníka k nemovitosti (typicky výpis z katastru nemovitostí).

Dílčí nevýhodou institutu exekutorského zástavního práva je, že věřitel hradí náklady exekuce ve vyhláškové výši 6 655 Kč bez možnosti požadovat jejich náhradu po dlužníkovi. Pozitiva pro věřitele ale zásadně převažují – v insolvenčním řízení získáváte možnost uspokojení celé zajištěné pohledávky, a ne pouze její poměrné části. Navíc exekutorské zástavní právo vzniká právní mocí exekučního příkazu zpětně ke dni zahájení řízení a není tak závislé na zahájení vkladového řízení u katastrálního úřadu. Tento rozdíl může dle našich zkušeností reálně činit i 1,5 měsíce.

JUDr. Erik Smola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Máte k tématu nějaký dotaz? Kontaktujte nás! 

Další rady a tipy

Vymůžeme Vaši pohledávku

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.