Rady a tipy

Co dělat, pokud je na Vás uvalena exekuce

Informace, jak dále postupovat, najdete ZDE.

 

Co dělat, pokud jste v pozici věřitele

Pokud Vám byla přiznána pohledávka za Vaším dlužníkem, neváhejte se na nás obrátit – více o Vašich zákonných možnostech najdete ZDE.

 

Legislativa související s exekucemi

Zákon č. 120/2001 Sb. – exekuční řád
Vyhláška č. 329/2008 Sb. – o centrální evidenci exekucí
Vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora
Zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád

 

Formulář žádosti o splátkový kalendář k exekuci

Formulář si můžete stáhnout ZDE, vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na adresu Exekutorského úřadu.

 

Co dělat, když…

Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s exekucemi najdete přehledně zpracované ZDE.

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.