Pro oprávněné – věřitele

Pokud Vám byla přiznána pohledávka za Vaším dlužníkem a máte pravomocný a vykonatelný exekuční titul, můžeme pro Vás zahájit exekuci a Vaši pohledávku vymoci.

 

Co je exekuční titul

1) Vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.
2) Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek.
3) Vykonatelný rozhodčí nález.
4) Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
5) Vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci.
6) Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Pro zahájení exekučního řízení je třeba podat tzv. exekuční návrh, s jehož vypracováním Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte prosím náš exekutorský úřad na tel. 608 887 350 nebo e-mailem.

 

Proč exekuce?

Exekuce je nejrychlejší a nejefektivnější formou vymožení dlužníkovi nesplněné povinnosti.

Soudní exekutor má při výkonu exekuce statut úřední osoby. Díky tomu má zákonnou pravomoc získat informace o veškerém legálním majetku dlužníka, který může být použit za účelem vymožení pohledávky.

Vymůžeme Vaši pohledávku

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.