Pokud Vám byla přiznána pohledávka za Vaším dlužníkem a máte pravomocný a vykonatelný exekuční titul, můžeme pro Vás zahájit exekuci a Vaši pohledávku vymoci.

Co je exekuční titul?

1) Vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.
2) Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek.
3) Vykonatelný rozhodčí nález.
4) Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
5) Vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci.
6) Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Pro zahájení exekučního řízení je třeba podat tzv. exekuční návrh, s jehož vypracováním Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte prosím náš exekutorský úřad na tel. 608 887 350 nebo e-mailem.

Proč exekuce?

Exekuce je nejrychlejší a nejefektivnější formou vymožení dlužníkovi nesplněné povinnosti.

Soudní exekutor má při výkonu exekuce statut úřední osoby. Díky tomu má zákonnou pravomoc získat informace o veškerém legálním majetku dlužníka, který může být použit za účelem vymožení pohledávky.

V souvislosti s opatřeními s šířením nákazy COVID-19 jsou až do odvolání úřední hodiny exekutorského úřadu zrušeny. Osobní jednání (s výjimkou jednání nařízených soudním exekutorem) se nebudou konat. Neodkladné osobní návštěvy lze realizovat pouze po telefonické domluvě.


Hotovostní úhrady, prosím, realizujte vkladem na účet soudního exekutora, který je uveden na úřední desce či na webových stránkách Exekutorského úřadu Strakonice.


Děkujeme za pochopení.