Pokud Vám byla přiznána pohledávka za Vaším dlužníkem a máte pravomocný a vykonatelný exekuční titul, můžeme pro Vás zahájit exekuci a Vaši pohledávku vymoci.

Co je exekuční titul?

1) Vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.
2) Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek.
3) Vykonatelný rozhodčí nález.
4) Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
5) Vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci.
6) Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Pro zahájení exekučního řízení je třeba podat tzv. exekuční návrh, s jehož vypracováním Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte prosím náš exekutorský úřad na tel. 608 887 350 nebo e-mailem.

Proč exekuce?

Exekuce je nejrychlejší a nejefektivnější formou vymožení dlužníkovi nesplněné povinnosti.

Soudní exekutor má při výkonu exekuce statut úřední osoby. Díky tomu má zákonnou pravomoc získat informace o veškerém legálním majetku dlužníka, který může být použit za účelem vymožení pohledávky.