Chcete zpeněžit nemovitost či movitý majetek transparentně, s publicitou a bezpečně? Využijte exekutorskou dražbu.

Jste vlastník, insolvenční správce či notář a chcete prodat nemovitost či majetek formou dražby? Obraťte se na soudního exekutora a máte vše vyřešeno na klíč. 

Jak to probíhá?

Na základě znaleckého posudku, která určí cenu draženého majetku (posudek dodáte Vy, nebo ho nechá zpracovat exekutor) uzavřete smlouvu o provedení dražby. Exekutor poté vydá dražební vyhlášku s určeným termínem dražby.

Pokud je dražby úspěšná, rozhodne exekutor o vydražiteli, dosaženém nejvyšším podání a určí lhůtu pro doplacení ceny. Po doplacení exekutor zajistí změnu vlastnictví a převede vám peníze.

Transparentně, s publicitou a bezpečně

Exekuční dražba je díky zákonem upravenému postupu a široké známosti konání dražby jedním z nejtransparentnějších způsobů zpeněžení majetku. Každá exekuční dražba je ze zákona zveřejněna na portálu dražeb, který je pod drobnohledem potenciálních vydražitelů, a samozřejmostí je inzerování dražeb v médiích, na realitních portálech atd. Měli byste také vědět, že pokud by se něco nepovedlo, soudní exekutor má ze zákona uzavřenou pojistku odpovědnost za škodu.

JUDr. Erik Smola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Máte k tématu nějaký dotaz? Kontaktujte nás! 

Další rady a tipy

Vymůžeme Vaši pohledávku

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.