Etický kodex

Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice upravuje obecná i konkrétní pravidla práce zaměstnanců úřadu v klíčových oblastech, kterými jsou mj.

 • dodržování právních předpisů
 • zákaz diskriminace
 • poctivost a předvídatelnost
 • vedení exekuce
 • informovanost
 • ekologická odpovědnost

Kompletní Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice najdete ZDE.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Prohlášení Exekutorského úřadu Strakonice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR) definuje mj.

 • správce údajů
 • rozsah zpracování osobních údajů
 • zdroje osobních údajů
 • kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • kategorie subjektů údajů
 • kategorie příjemců osobních údajů
 • účel zpracování osobních údajů
 • způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 • doba zpracování osobních údajů
 • práva subjektů údajů

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro účastníky exekučních řízení najdete ZDE.

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro dodavatele najdete ZDE.