Etický kodex

Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice upravuje obecná i konkrétní pravidla práce zaměstnanců úřadu v klíčových oblastech, kterými jsou mj.

 • dodržování právních předpisů
 • zákaz diskriminace
 • poctivost a předvídatelnost
 • vedení exekuce
 • informovanost
 • ekologická odpovědnost

Kompletní Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice najdete ZDE.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Prohlášení Exekutorského úřadu Strakonice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR) definuje mj.

 • správce údajů
 • rozsah zpracování osobních údajů
 • zdroje osobních údajů
 • kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • kategorie subjektů údajů
 • kategorie příjemců osobních údajů
 • účel zpracování osobních údajů
 • způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 • doba zpracování osobních údajů
 • práva subjektů údajů

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro účastníky exekučních řízení najdete ZDE.

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro dodavatele najdete ZDE.

V souvislosti s opatřeními s šířením nákazy COVID-19 jsou až do odvolání úřední hodiny exekutorského úřadu zrušeny. Osobní jednání (s výjimkou jednání nařízených soudním exekutorem) se nebudou konat. Neodkladné osobní návštěvy lze realizovat pouze po telefonické domluvě.


Hotovostní úhrady, prosím, realizujte vkladem na účet soudního exekutora, který je uveden na úřední desce či na webových stránkách Exekutorského úřadu Strakonice.


Děkujeme za pochopení.