Etický kodex a ochrana osobních údajů

Etický kodex

Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice upravuje obecná i konkrétní pravidla práce zaměstnanců úřadu v klíčových oblastech, kterými jsou mj.

 • dodržování právních předpisů
 • zákaz diskriminace
 • poctivost a předvídatelnost
 • vedení exekuce
 • informovanost
 • ekologická odpovědnost

Kompletní Etický kodex Exekutorského úřadu Strakonice najdete ZDE.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Prohlášení Exekutorského úřadu Strakonice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR) definuje mj.

 • správce údajů
 • rozsah zpracování osobních údajů
 • zdroje osobních údajů
 • kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • kategorie subjektů údajů
 • kategorie příjemců osobních údajů
 • účel zpracování osobních údajů
 • způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 • doba zpracování osobních údajů
 • práva subjektů údajů

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro účastníky exekučních řízení najdete ZDE.

Celé znění Informací o zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Strakonice pro dodavatele najdete ZDE.

Možnosti úhrady

1) V hotovosti na pokladně exekutorského úřadu v čase úředních hodin, mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.

2) Bankovním převodem na účet č. 2114776041/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3) Poštovní poukázkou typu „A“ nebo typu „C“.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Úterý: 08:30-12:00, 13:00-17:00 hod.
Středa: 08:30-12:00 hod.

Nahlížení do exekutorských spisů je možné pouze po předchozí domluvě.

 

Rady a tipy

Kontakty

Exekutorský úřad Strakonice
Soudní exekutor
JUDr. Erik Smola

Plánkova 600
386 01 Strakonice
MAPA ZDE

telefon: 608 887 350,
380 831 730
e-mail: info@exe-strakonice.cz
ID datové schránky: eqgnnut

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.